Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

I dette arbeidet har vi systematisert og analysert sentrale studier som omhandler temaet.

Sammendrag
Nordlandsforskning har utarbeidet en kunnskapsstatus for tema 2 i IA-avtalen; Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne. Oppdraget er utført på vegne av NAV Drift og utvikling, styringsgruppen for FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. I dette arbeidet har vi systematisert og analysert sentrale studier som omhandler temaet. Det dreier seg om norske og internasjonale studier og innebefatter både studier som fokuserer på konkrete tiltak/ intervensjoner og forskningsbaserte studier, både på samfunnsnivå, i enkeltvirksomheter og i forhold til enkeltindivider. Kunnskapsstatusen viser blant annet at unge funksjonshemmede opplever at både NAV og norske virksomheter mangler kunnskap om funksjonshemming. Unge opplever å bli møtt med stereotype holdninger og manglende kunnskap. Flere studier poengterer at en passiv trygdetilværelse står i kontrast til de unges ambisjoner og ressurser.

Skrevet av Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund, Thomas A. Hansen

Publikasjonsnr.
2007-11
ISBN
978-82-7321-563-5
Antall sider 98
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern