Kunnskapsoppsummering: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Skrevet av Terje Olsen, Hild Rønning

Publikasjonsnr.
10102/2013
ISBN
0804-1873
Antall sider 32
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern