Kulturbasert næringsutvikling i distriktene

Dette notatet diskuterer noen aspekter og utfordringer knyttet til utviklingen av slike næringer i en distriktskontekst. Den empiriske bakgrunnen er en litteraturgjennomgang og en liten pilotstudie med intervjuer av aktører i ulike deler av virkemiddelapparatet, offentlig forvaltning og enkeltbedrifter knyttet til kulturbaserte og tilgrensende virksomheter i Lofoten. Kultutbasert næringsutvikling er et meget sammensatt og omfattende felt, derfor er det viktig å påpeke at det er flere sider ved dette feltet som ikke blir diskutert.

Sammendrag
Dette notatet diskuterer noen aspekter og utfordringer knyttet til utviklingen av slike næringer i en distriktskontekst. Den empiriske bakgrunnen er en litteraturgjennomgang og en liten pilotstudie med intervjuer av aktører i ulike deler av virkemiddelapparatet, offentlig forvaltning og enkeltbedrifter knyttet til kulturbaserte og tilgrensende virksomheter i Lofoten. Kultutbasert næringsutvikling er et meget sammensatt og omfattende felt, derfor er det viktig å påpeke at det er flere sider ved dette feltet som ikke blir diskutert.

Skrevet av Agnete Wiborg

Publikasjonsnr.
2009-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 34
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern