Kronikk: Regjeringen håndplukker forskningsresultater om iskanten - for å åpne for oljeleting i Arktis

Seniorforsker Brigt Dale har sammen med forsker Berit Kristoffersen skrevet en kronikk publisert i Aftenposten 26. mars 2015

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern