Kronikk: Må forske for ny skipsrute

Kronikk av bl.a. Julia Olsen, som ble publisert i Avisa Nordland og High North News.

Les hele kronikken her:

http://www.highnorthnews.com/ma-forske-for-ny-skipsrute/

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern