Kronikk: Kunnskapstørst i turistnæringen

Kronikk publisert i Stavanger Aftenblad 29. juni, av Einar Lier Madsen, Nina K. Prebensen og Dorthe Eide. Turisme er verdens raskest voksende næring. Også i Norge satses det. Men reiselivsnæringen lider av manglende statlig satsing på forskning og kunnskap skriver forfatterne.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern