Kråkebolleoppdrett - ny nordnorsk kystnæring?

Rapporten tar for seg utnyttelsen av de norske kråkebolleressursene.

Sammendrag
Rapporten tar for seg utnyttelsen av de norske kråkebolleressursene, gir status, og vurderer mulighetene for etablering av en oppdrettsbasert næring. Den gir informasjon om de biologiske forutsetningene for stamdyrhold, larve- og yngelkultur, samt produksjon av voksne individer. Resultater fra eget utviklingsarbeide er også inkludert.

Skrevet av Nils T. Hagen

Publikasjonsnr.
1990-2008
ISBN
82-7321-139-8
Antall sider 31
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern