Konkurransen om naturen som et moralsk landskap

Sammendrag
Dette notat problematiserer sameksistensen av flere kulturelle modeller for natur og landskap og hvordan folk med bakgrunn i ulike etniske grupper gjennom praktiske handlinger og verdslig ritualisert atferd anlegger konkurrerende, moralske syn på naturen og hva den kan brukes til. Det dreier seg om hvordan samer og nordmenn på stedsknyttete arenaer ute i friluft i naturen prøver å fremme sine forestillinger og interesser gjennom felles utførelser av verdslige, men ritualiserte arrangementer i tilknytning til den rituelle høytid i Påsken.

Skrevet av Harald Skogseid

Publikasjonsnr.
2000-1004
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern