Kompetanseoppbygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Sammendrag
Dette prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune som et ledd i vurderinga av naturbruksskolene som utdanningsarena for framtidig landbruksnæring. Utdanninga har i dag i seg elementer av både faglige og sosiale hensyn. Innafor de rammene som har vært til rådighet, er det kun de faglige utfordringene som er vurdert.

Skrevet av Åsbjørn Karlsen, Wenche Rønning

Publikasjonsnr.
2004-1016
ISBN
0804-1873
Antall sider 67
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern