Kompetanseheving i kommunesektoren

Rapporten beskriver og dokumenterer den opplæringsvirksomhet som ble gjennomført i kommunesektoren i 1996.

Sammendrag
Rapporten beskriver og dokumenterer den opplæringsvirksomhet som ble gjennomført i kommunesektoren i 1996. Den beskriver omfanget av aktiviteter, ressursbruk på opplæring, hvordan opplæringstiltak finansieres, hva slags innhold opplæringen har og hvilke grupper som får opplæring. Rapporten analyserer også organisering, planlegging og styring av opplæring i den enkelte kommune.

Skrevet av Knut Arild Larsen, Torill Nyseth, Knut Vrålstad

Publikasjonsnr.
1997-10
ISBN
82-7321-326-9
Antall sider 244
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern