Kommune og lokalsamfunn

- mer enn kommunedelsutvalg. Hovedresultater fra en nasjonal kartlegging.

 

Skrevet av Asbjørn Røiseland

Publikasjonsnr.
1998-1003
ISBN
0804-1873
Antall sider 25
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern