Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer

Sammendrag
Rapporten "Kommunal eiendomsforvaltning og organisasjonsformer" gir en faglig ramme for konferanseinnleggene. Hovedutfordringer i kommunal eiendomsforvaltning presenteres, og oppmerksomheten rettes særlig mot utfordringer knyttet til fristilte organisasjonsmodeller på dette feltet.

Skrevet av Arild Gjertsen

Publikasjonsnr.
2011-06
ISBN
978-82-7321-613-7
Antall sider 46
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern