Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv

Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Underveisrapport fra prosjektet Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Forskningsprosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og foregår i perioden november 2011 til november 2013.

Rapporten er en underveisrapport fra prosjektet Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv.

Etter avtale med oppdragsgiver konsentrerer underveisrapporten seg om den faktiske intensivopplæringen, dvs. slik den er observert i klasserommene våren 2012. Datamaterialet som legges fram i rapporten, omfatter videoopptak av i alt 63 undervisningsøkter fra i alt 18 ulike enheter, og der 29 ulike lærere er involvert. I tillegg brukes noe data fra lærerintervjuene som informasjon til analysen av videoene, pluss at det er gjort bruk av elevintervju for å presentere elevenes perspektiver på opplæringstilbudet.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 15/2012
ISBN
978-82-7321-637-3
Antall sider 122
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern