Klar til jobb? - en evaluering av Jobbklar -97

Rapporten evaluerer Jobbklar -97 som er et utdanningstilbud for ledigmeldte soldater.

Sammendrag
Rapporten evaluerer Jobbklar -97 som er et utdanningstilbud for ledigmeldte soldater. Jobbklar -97 startet opp i Andøya kommune høsten 1995, som et samarbeidsprosjekt mellom Andøya flystasjon, Andøy kommune og Arbeidsmarkedsetaten. Formålet med prosjektet er å gi deltakerne opplæring som fører frem til fagbrev innenfor butikk- og resepsjonsfag. Evalueringen viser at prosjektet har vært vellykket, men trekker også frem felt der forbedringspotensialet er til stede.

Skrevet av Elisabet Ljunggren, Tone Magnussen

Publikasjonsnr.
1997-22
ISBN
82-7321-339-0
Antall sider 84
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern