Kemi, Kalix, Meløy: Tre vassdrag, tre kommuner, tre strategier for næringsutvikling

"Næringsutviklingsarbeid på Nordkalotten".

Sammendrag
Rapporten sammenligner arbeidet med næringsutvikling i tre kommuner på Nordkalotten: Kemi, Kalix og Meløy.

Skrevet av Asbjørn Karlsen, Åge Mariussen, Allan Sande

Publikasjonsnr.
1992-08
ISBN
82-7321-188-6
Antall sider 48
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern