Kartlegging av tillitsvalgte og verneombuds arbeidsoppgaver i Sarpsborg kommune

Sammendrag
I forbindelse med Sarpsborg kommunes deltakelse i prosjektet ”Strategier for ansvarliggjøring/myndiggjøring i kommunene”, har Nordlandsforskning utført en kartlegging av arbeidsoppgavene til kommunens tillitsvalgte og verneombud. Prosjektet ”Strategier for ansvarliggjøring/myndiggjøring i kommunene” er i regi av Kommunenes Sentralforbund og inngår i deres satsing på arbeidsgiverrelatert forskning og utvikling. Kartleggingen av arbeidsoppgavene til de tillitsvalgte og verneombudene i Sarpsborg kommune, inngår derfor som en del av denne satsingen.

Skrevet av Eivind Karlsen

Publikasjonsnr.
1998-1035
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern