Jordbruk i Nordland - Samfunnsmessig betydning

Rapporten dokumenterer den samfunnsmessige betydningen av jordbruksvirksomheten i Nordland på kommunenivå. Det gjennomføres beregninger av direkte, indirekte og induserte virkninger.

Sysselsettingen i jordbruket i Nordland går kraftig tilbake. Dette er en stor utfordring i kommuner der alternative sysselsettingsmuligheter er dårlige og i kommuner som ikke inngår i en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Verdiskapingen per års­verk øker, men når over 42 % av produksjons­inn­tektene er tilskudd er næringen lite robust dersom rammebetingelsene forverres.

Publikasjonsnr.
5/2016
ISBN
978-82-7321-669-4
Antall sider 38
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern