Jeg skulle ikke være en av de som slutter, liksom!

Frafall og tiltak mot frafall i videregående opplæring i Lofoten. Rapporten er skrevet på bakgrunn av en studie Nordlandsforskning har gjennomført på vegne av barnevernstjenesten i Vågan og Vestvågøy i Lofoten.

Studien- en kartlegging med intervju, statistikk- og dokumentanalyse, har sett nærmere på årsaker til, og tiltak som kan bidra til å begrense, frafallet og øke gjennomstrømningen i den videregående skole i Lofoten.

Publikasjonsnr.
NF 10/2016
ISBN
978-82-7321-701-1
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern