Iverksettings-litteraturen: Et fundament for framtidig forskning?

Sammendrag
Ingen sammendrag er gitt.

Skrevet av Asbjørn Røiseland

Publikasjonsnr.
1996-1022
ISBN
0804-1873
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern