Interkommunalt "samarbeid" om barnevern i Norge

En kartlegging av erfaringer.

I denne studien som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter for fylkesmannsembemet og ledere for fylkesnemda formidlet synspunkter på og erfaringer med interkommunalt barnevern.

Rapporten gir innsikt i fordeler og ulemper med organisasjonsformen, og avdekker hva samarbeidende har av ressurser, kompetanse og kompetansebehov. Resultater fra denne studien bidrar til å nyansere resultater fra tidligere studier av interkommunalt barnevern.

Publikasjonsnr.
NF-rapport nr.: 1/2015
ISBN
978-82-7321-657-1
Antall sider 92
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern