Innovasjonsundersøkelse blant bedrifter innen opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland

På oppdrag fra Nordlands fylkeskommune og VRI Nordland har Nordlandsforskning (NF) gjennomført en undersøkelse av innovasjonsaktivitet blant bedrifter innenfor opplevelses­basert reiseliv på Helgeland.

Formålet til innovasjonsundersøkelsen har vært tredelt. For det første å foreta en kartlegging av disse bedriftenes innovasjonsaktivitet. For det andre å sammenligne resultatene fra denne innovasjonsundersøkelsen med en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført våren 2008 blant deltagerbedriftene i ARENA Innovative Opplevelser ved oppstart av denne klyngen (Samuelsen & Clausen, 2008). For det tredje å sammenligne omfanget av innovasjon blant Helgelandsbedriftene med nasjonal innovasjonsstatistikk utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Skrevet av Tommy Clausen, Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov

Publikasjonsnr.
2010-1011
ISBN
0804-1873
Antall sider 32
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern