Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet?

Innovasjonsselskaper - gjennomgang av finansiering og arbeidsoppgaver.

Sammendrag
På oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har Nordlandsforskning (NF) gjennomført en kartlegging blant SIVAs innovasjonsselskap (Forskningsparker, Kunnskapsparker, industri-inkubatorer og Næringshager). Tema for kartleggingen har vært innovasjonsselskapenes finansielle og økonomiske situasjon.

Skrevet av Tommy Clausen, Gry Agnete Alsos, Are Jensen, Elisabet Ljunggren, Evgueni Vinogradov, Ulla Hytti

Publikasjonsnr.
2011-15
ISBN
978-82-7321-622-9
Antall sider 100
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern