INNOVASJONSKAPASITET - Bedriftsintern tilrettelegging for innovasjon og FoU

Denne undersøkelsen er gjennomført for Nordland fylkeskommune, Næring og regionalutvikling. Bakgrunnen for undersøkelsen kommer blant annet fra det arbeidet som har foregått i Interreg Europa prosjektet MonitoRIS3 som Nordland deltar i

Publikasjonsnr.
NF-notat 1009/2020
Antall sider 37
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern