Innovasjon i tjenestesektoren

- perspektiver og konkretiseringer. Innspill til Nærings- og handelsdepartementet

Sammendrag
I dette notatet gir vi en kort oversikt over noen mulige faglige innfallsvinkler på temaet innovasjon i tjenestesektoren. Vi gjennomgår kort noen særtrekk ved innovasjon i denne sektoren, noen mulige perspektiver og innfallsvinkler og noen problemstillinger som det vil være nyttig å belyse. Til slutt kommer vi med en rekke konkrete prosjektforslag. Vi håper dette kommer til nytte i det videre arbeidet med prosjektet fra Nærings- og handelsdepartementets side.

Skrevet av Gry Agnete Alsos, Elisabet Ljunggren, Einar Lier Madsen

Publikasjonsnr.
2004-1007
ISBN
0804-1873
Antall sider 16
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern