Innovasjon gjennom samhandling

Sluttevaluering av Faglig løft PPT. Dette er en sluttrapport fra evalueringen av modellprosjektet Faglig løft for PPT, og følger opp midtveisevaluering "Bære staur eller løfte i flokk?" fra 2010.

Prosjektets formål har vært å utvikle et fagmiljø for å kunne tilby kompetanseutvikling til PP-tjenestene i Midt-Norge. Rapporten beskriver hvordan modellen har blitt utviklet i et samarbeid mellom de formelle prosjekteierne og PP-tjenesten som målgruppe. Evalueringen, som er gjort av Bent-Cato Hustad og Ingrid Fylling, viser at Faglig løft for PPT har svært gode resultater med hensyn til kvalitet og relevans på tilbudene som er utviklet.

 

Ingrid Fylling fra UiN har også vært med på å skrive rapporten.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 16/2012
ISBN
978-82-7321-638-0
Antall sider 202
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern