Innføring av et nytt stillingsregulativ i kommunal sektor

- konsekvenser for sykepleiere.

Sammendrag
Studiet er en kartlegging av hvor langt kommunene og fylkeskommunene er kommet med å ta i bruk det nye stillingsregulativet som ble innført 1.08.1996. Særlig når det gjelder sykepleiernes lønnsforhold- og karrieremuligheter. Hovedkonklusjonen er at stillingsregulativet foreløpig har hatt lite å si for lønnsutviklingen blant sykepleiere. Den lønnsutviklingen som er på gang for sykepleiere er først og fremst et resultat av knapphet på sykepleiere generelt, der det oppstår en konkurransesituasjon som bidrar til å presse opp lønnen især nyutdannede. Stillingsregulativet forenkler muligheten til differensierte avlønninger ut fra lokale behov, og er i den sammenheng en forutsetning.

Skrevet av Torill Nyseth

Publikasjonsnr.
1997-18
ISBN
82-7321-335-8
Antall sider 90
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern