Industriomstilling - en ny arbeidsdag eller trygdeliv?

Rapporten drøfter endringer i menns og kvinners forsørgersystem og i arbeidsvilkår ved bedrifter både i og utenfor industrien.

Sammendrag
Omstillingen i Mo i Rana medførte omfattende endringer i arbeidsmarked, arbeidsliv, livsløp og betingelser for forsørging i Rana. Rapporten drøfter endringer i menns og kvinners forsørgersystem og i arbeidsvilkår ved bedrifter både i og utenfor industrien. Likeså belyses omdisponeringen av personell ved Norsk Jernverk.

Skrevet av Gunnhild Aasmoe

Publikasjonsnr.
1992-22
ISBN
82-7321-202-5
Antall sider 133
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern