Industri og samfunn i Nord-Norge

Sammendrag
Ingen sammendrag er gitt

Skrevet av Jon Gulowsen

Publikasjonsnr.
1992-28
ISBN
82-7321-209-2
Antall sider 130
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern