Improved Management Control in Small Companies by Computer Aided Instruction

Kompetanseheving innen bedriftsledelse og økonomistyring, etablering av nasjonalt kompetansesenter og utvikling av pedagogisk programvare.

Sammendrag
Denne rapporten skisserer hvordan "Økoplankonseptet" kan integreres i et totalkonsept for økonomistyring. En tidligere versjon av rapporten ble presentert på 5. Nordiske forskningskonferanse om småforetak, 16.-18. Juni 1988, Høgskolesenteret i Nordland, Bodø.

Skrevet av G. Hartvigsen, R.G. Strand. P. Törnqvist

Publikasjonsnr.
1989-12
ISBN
82-7321-111-8
Antall sider 33
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern