Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Forskningsstudien handler om unge, psykisk helse, utdanning og arbeid, og retter fokus mot unges egne opplevelser og erfaringer av sårbare livssituasjoner.

Studien viser at psykiske helseproblemer ofte henger sammen med forhold tilbake i barndom, oppvekst og grunnskole, hvor spesielt mobbing og ensomhet går igjen.

Studien viser også betydningen slike erfaringer har senere i livet, i møter med utdanningsinstitusjoner, arbeidsliv og voksenlivet forøvrig. Dette understeker behovet for tidlig innsats og forebygging, samt et samlet hjelpeapparat som evner å gi koordinert og individuell oppfølging til unge som faller ut av videregående skole/høyere utdanning og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 13/2012
ISBN
978-82-7321-635-9
Antall sider 230
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern