Hvordan kommer tilpasning til klimaendringer på dagsorden i kommunene?

Det er tema for en artikkel skrevet av forskerne Halvor Dannevig, Grete K.Hovelsrud og Idun A. Husabø.

I Norge er det et fravær av klare signaler fra staten om tilpasning til klimaendringene. Her så forskerne en mulighet til og utforske hvorfor noen kommuner har gjort tiltak for å tilpasse seg klimaendringene, mens andre ikke har gjort noen tiltak. Vanskeligheter med å iverksette tilpasning til klimaendringer er veldokumentert, men det er lite kunnskap om dem som faktisk gjør noe. Det ville Dannevig, Hovelsrud og Husabø gjøre noe med.

Noen kommuner planlegger og andre ikke

Forskerne har gjort dybdeintervju og samarbeidet med åtte norske kommuner som har startet arbeidet med tilpasning til klimaendringer. Forskerne undersøker hvordan klimatilpasning har kommet på kommunens dagsorden. Studien viser at planlegging til klimaendringer har økt mer i de kommunene hvor man finner ildsjeler som er engasjert og aktivt søker ekstern ekspertise og støtte. I tillegg fører ekstreme værhendelser til at klimatilpasning kommer i fokus.

Trenger egen politikk og ressurser

Forskerne konkluderer med at uten en klarere nasjonal tilpasningspolitikk og flere ressurser og lovgivning, vil tilpasning til klimaendringer i norske kommuner ikke bli bedre.

Artikkelen, Driving the agenda for climate change adaption in Norwegian municipalities er akseptert i tidsskriftet Environmental Planning C og vil bli publisert i 2012/2013.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern