Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket?

På sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

Sammendrag
Denne rapporten bygges på casestudier av 16 brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP) som alle er kjennetegnet av spesielt høy (forventet) bedriftsøkonomisk avkastning. Formålet har vært å undersøke følgende spørsmål:

  • I hvilken grad bidrar bakgrunn og utforming til resultater i BIP-prosjektene?
  • I hvilken grad bidrar gjennomføringen til resultater i BIP-prosjektene?
  • I hvilken grad har BIP-prosjektene generert bedriftsøkonomiske resultater og annen merverdi?
  • I hvilken grad har finansieringen fra Forskningsrådet bidratt til resultatene?

Skrevet av Tommy Clausen, Einar Rasmussen, Marianne Steinmo, Siri Jakobsen

Publikasjonsnr.
2011-8
ISBN
978-82-7321-615-1
Antall sider 128
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern