Hvilket potensial er det for å rekruttere egnede fosterforeldre?

Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hvilket potensial det er for å rekruttere flere fosterforeldre i befolkningen, og kan karakteriseres som en målgruppeanalyse.

Prosjektet er finasiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) og har til formål å forbedre rekrutteringsarbeidet av fosterforeldre. Arbeidsnotatet er en delrapport og skal utgjøre en grunnlag for videre utviklingsarbeid for å rekruttere flere fosterforeldre.

Notatet er skrevet av Bent-Cato Hustad og Clara Luckner Strømsvik fra Nordlandsforskning og Frode Soelberg fra Universitetet i Nordland.

Publikasjonsnr.
1010/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 30
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern