Hvem vinner? - satsingsvillighet i nordnorsk landbruk

Prosjektet ”Hvem vinner? – satsingsvillighet i nordnorsk landbruk” er gjennomført av Nordlandsforskning på oppdrag fra Sparebank 1 Nord-Norge. Formålet med prosjektet er et faglig innslag på HORVA 2007 Nordnorsk Landbruksutstilling, som arrangeres i Sandnessjøen 31. august – 2. september. Dette notatet er skrevet som grunnlag for presentasjonen på HORVA. Lars Rønning har gjennomført prosjektet med faglig støtte fra Gry Alsos.

Sammendrag
Strukturendringene i landbruket, som går i retning av færre og større driftsenheter, er et resultat av konkurranse mellom gårdbrukere som stadig effektiviserer egen produksjon. Dette bidrar til økt effektivitet og endrede økonomiske betingelser for alle i næringa. I ei næring i utvikling må den enkelte gårdbruker ta strategiske beslutninger i planlegginga av egen produksjon. Denne undersøkelsen blant gårdbrukere i Nordland viser at flertallet fokuserer på å investere i økt produksjon, mens et mindretall satser på allsidig produksjon og egen foredling/salg gjennom former for differensiering. Noen planlegger også en nedtrapping eller avvikling av landbruksproduksjonen. Undersøkelsen viser en viss forskjell i strategisk fokus mellom gårdbrukere med ulike produksjoner, mens det er klare forskjeller når det gjelder ulikt produksjonsomfang, gårdbrukernes alder og utdanning. Gitt stor variasjon i ressurser og naturgitte produksjonsbetingelser, indikerer resultatene at det er behov for mer bevissthet omkring strategiske valg. En entreprenøriell orientering med evne til å se muligheter, og åpenhet i forhold til å velge ulike strategiske alternativer, kan være nøkkelen for å bli en vinner i det framtidige landbruket.

Skrevet av Lars Rønning

Publikasjonsnr.
2007-1009
ISBN
0804-1873
Antall sider 12
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern