Hva kjennetegner gode fosterforeldre?

- Vurderinger av barnevernsansatte. Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hva som kjennetegner gode fosterforeldre slik som fagansatte i barnevernstjenesten erfarer det. Forskerne har også sett på hvilke erfaringer og oppfatninger barnevernsansatte har fra nasjonale verve- og rekrutteringskampanjer.

Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Notatet er utarbeidet av forskerne: Bent-Cato Hustad, Frode Soelberg, Clara Luckner Strømsvik og Willy Lichtwarck. Soelberg er ansatt ved Nord universitet, Handelshøgskolen og de andre jobber ved Nordlandsforskning.

Publikasjonsnr.
1004/2016
ISBN
0804-1873
Antall sider 65
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern