Hva betyr det for barn og unge å bo?

I dette arbeidsnotatet presenteres en studie Nordlandsforskning i 2014-2015 har gjennomført, som omhandler hva boligen og boområdet betyr for barn og unge i deres hverdag. Resultater fra studien presenteres i dette arbeidsnotatet. Oppdragsgiver har vært Husbanken.

Publikasjonsnr.
NF Notat 1015/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 44
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern