Herøy som integreringsarena

Sluttrattport fra følgeforskning knyttet til prosjektet "Integrering og inkludering av tilflyttere i Herøy". Rapporten er gitt ut i Noruts rapportserie nr 10/2015.

Last ned rapporten på Norut sine nettsider.

Rapporten er skrevet av: Marit Aure (Norut), Anniken Førde (Universitetet i Tromsø) og Tone Magnussen fra Nordlandsforskning.

Publikasjonsnr.
Noruts rapportserie 10/2015
ISBN
978-82-7492-302-7
Antall sider 19
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern