"Her kan jeg rett og slett være meg selv"

Våren 2013 inngikk Valnesfjord Helsesportssenter og Nordlandsforskning en avtale om evaluering av utviklingsprosjektet "Aktivitet mot frafall i skolen: Forebygging av frafall i videregående skole - et forsøksprosjekt med aktivitet og mestring som resept".

Prosjektet har sett på tiltak rettet mot elever med funksjonsnedsettelser, eller kroniske sykdommer, i videregående opplæring. Valnesfjord Helsesporssenter ønsker å utvikle et mer målrettet og helhetlig opplegg for denne målgruppen. I prosjektet har de valgt å prøve ut fysisk aktivitet og veiledning med virkemiddel for at elevene skal oppleve mestring, få stryket selvbilde, økt selvstendighet, og være aktiv i utdannings- og arbeidsliv. Prosjektet er rettet mot unge i alderen 15 til 19 år med ulike funksjonsnedsettelser, og har fått støtte av Helsedirektoratet.

Skrevet av Tommy Strøm

Publikasjonsnr.
1005/2014
ISBN
0804-1873
Antall sider 26
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern