Havbruksnæringa fra et regionalt ståsted

Verdiskaping og utvikling i tilknytning til lakseoppdrett i Nordland.

Sammendrag
Delprosjektet er en bred undersøkelse av havbruksnæringa med fokus på verdiskapningen og utviklingen rundt lakseoppdrett i Nordland. Rapporten tar for seg store deler av verdikjeden. Tema som behandles er ulike rammebetingelser, strategier under endrede rammevilkår, samspillet mellom leverandører og havbruksnæringa samt fordeler og ulemper røttene i oppdrett har for videreforedling.

Skrevet av Gry Agnete Alsos, Asbjørn Karlsen, Bjarne Lindeløv, Liv Toril Pettersen, Håkan T. Sandersen, Torgeir Øines

Publikasjonsnr.
2003-07
ISBN
82-7321-478-8
Antall sider 205
Pris kr 250
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern