Havbruk i Nordland. Næringens betydning og utviklingspotensiale

Havbruk i Nordland.

Sammendrag
Denne rapporten gir et innblikk i havbruksnæringen i Nordland, med vekt på den rolle som næringen spiller i fylket. En del sentrale suksessfaktorer som kan forklare næringens fremgang belyses. Dette gjelder forhold som desentralisering av næringen, en velegnet kystsone, økonomi-effektivisering, stor markedsinnsats, satsing på fiskehelse, utdanning og FoU, og god oppfølging av fisken i det enkelte oppdrettsanlegg. Næringens fremtidige utviklingsmuligheter diskuteres. Nordland har et stort uutnyttet potensiale for havbruk. Moderne mærteknologi gjør det mulig med en betydelig, økologisk forsvarlig vekst i Nordlands kystsone de kommende år.

Skrevet av Odd Jarl Borch

Publikasjonsnr.
1995-01
ISBN
82-7321-269-6
Antall sider 75
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern