Havbeiteøkonomi

Lønnsomhetskriterier og økonomiske modelleringsbehov.

Sammendrag
Rapporten belyser hvilke kriterier som må oppfylles for kommersiell produksjon av laks , torsk, røye og hummer ved havbeite. Det vises hvordan disse kriteriene påvirkes av at havbeite må kunne være konkurransedyktig i forhold til oppdrett av matfisk. Det drøftes hvorvidt samfunnsøkonomiske betraktninger vil gi avvik fra de bedriftsøkonomiske analysene.

Skrevet av Halvard Furset, Odd Jarl Borch, Harald Aaker, Tore Jakola

Publikasjonsnr.
1990-7006
ISBN
82-7321-153-3
Antall sider 63
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern