Har du en god ide? Ideskaping i ungdomsbedrifter

Entreprenørskap i skolen: Hvordan genereres gode foretningsideer i ungdomsbedrifter.

Sammendrag
Ungdomsbedrifter etableres og drives av elever i videregående skole. Oppslag i media viser at noen av elevene gjennom arbeidet med ungdomsbedrifter har kommet opp med nyskapende ideer med åpenbart markedspotensial – rett og slett gode, innovative forretningsideer. Dette gav grunnlaget for spørsmålet som belyses i denne rapporten: Hvordan framkommer disse spenstige, nyskapende ideene? Hva er det som gjør at noen ungdomsbedrifter ender opp med denne typen ideer, mens de fleste andre velger mer tradisjonelle ideer? 

Skrevet av Gry Agnete Alsos, Wenche Rønning, Einar Rasmussen

Publikasjonsnr.
2005-1008
ISBN
0804-1873
Antall sider 48
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern