Hamsundagene

En undersøkelse av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning.

Sammendrag
Rapporten beskriver utviklingen av Hamsundagene i Hamarøy kommune. Det er fokusert på form, innhold, økonomi og ringvirkninger. Videre drøftes enkelte forhold ved publikum, så som bakgrunn, deltagelse og forbruk.

Skrevet av Bjørn Bjerkli, Torbjørn Kanstad

Publikasjonsnr.
1991-03
ISBN
82-7321-158-4
Antall sider 68
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern