Halvtidsutvärderingen av Sveriges mål-6-program

Sysselsettingsmålet ser ut til å kunne nås

Sammendrag
Halvparten av EU-bidraget på 5,4 milliarder SEK er nå disponert. Sysselsettingsmålet ser ut til å kunne nås. Programmet innebar at en ny organisasjon skulle finne sin plass, noe som har tatt tid. Det er fortsatt et vesentlig potensiale for forbedringer i iverksettingsorganisasjonen.

Skrevet av Hallgeir Aalbu, John Bachtler, Eva Johansson Aalbu, Steffan Lundberg, Knut Senneseth, T. Sigurdson

Publikasjonsnr.
1997-23
ISBN
82-7321-340-4
Antall sider 175
Pris kr 200
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern