Gjesteundersøkelse Lofoten 2019

Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Destination Lofoten som del av bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten.

Rapporten bygger på gjesteundersøkelse gjort høsten 2019 og starten på 2020. Undersøkelsen er utformet og analysert gjennom et samarbeid mellom prosjektleder i bærekraftprosjektet Karin Antonsen (Nordlandsforskning) og Anniken Enger (Aniara Reiseliv AS).

ISBN
978-82-7321-797-4
Antall sider 58
Last ned PDF

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern