Gjesteundersøkelse i Lofoten

Forskere har spurt om hva over 1200 lofotturister synes om sitt Lofotbesøk. Resultatet viser at Lofoten innfrir. Gjestene var i stor grad fornøyd med besøket, har lyst til å fortelle positive ting om Lofoten og vil reise tilbake en annen gang.

Gjesteundersøkelsen ble gjennomført i februar og mars 2015 og omfatter 1 278 personer som har besøkt Lofoten i 2014 eller før.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 3/2015
ISBN
978-82-7321-659-5
Antall sider 44
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern