Gjestedøgnsstatistikk i Nordland

Nordland har hatt en god utvikling i reiselivet de seneste årene, herunder en betydelig vekst i vinterturismen, og cruiseturismen til landsdelen er sterkt økende. I 2013 var det imidlertid en ekstra stor nedgang for turiststrømmene til Nordland. Det gjør 2013 til et spesielt år hva gjelder gjestedøgnstallene for Nordland sammenlignet med resten av Nord-Norge og landet forøvrig

SSBs gjestedøgnstall og annen statistikk er de tallene Nordland fylkeskommune forholder seg til i planlegging og i mange av de strategiske valg som gjøres. Fra fylkeskommunens side har det derfor vært et ønske om å gå litt bak tallene for å kunne si noe om mulige årsak/er til den store nedgangen.

Notatet inngår i prosjektet «Reiselivsbarometer» og er initiert og finansiert av Nordland Fylkeskommune.

Publikasjonsnr.
1010/2014
ISBN
0804-1873
Antall sider 33
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern