Gjennomgang av habiliteringstjenesten for voksne

Sammendrag
Nordlandsforskning har på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet gjennomført en kartlegging av voksenhabiliteringstjenesten. Resultatet av denne kartleggingen er beskrevet i fire arbeidsnotat; "Arbeidsnotat I - Informasjon fra det kommunale hjelpeapparat" "Arbeidsnotat II - Informasjon fra voksenhabiliteringstjenesten - del 1" "Arbeidsnotat II - Informasjon fra voksenhabiliteringstjenesten - del 2" "Arbeidsnotat III - Informasjon fra brukerorganisasjonene" "Arbeidsnotat IV - Sluttrapport". Dette arbeidsnotatet er ”Informasjon fra brukerorganisasjonene”. Vi vil takke samtlige brukerorganisasjoner som stilte opp til intervju. Samtidig vil vi takke FFO og SAFO som tok på seg oppgaven å formidle vår henvendelse om intervjue til sine respektive medlemsorganisasjoner.

Skrevet av Willy Lichtwarck, Tina Luther Handegård, Trond Bliksvær

Publikasjonsnr.
2005-1007
ISBN
0804-1873
Antall sider 154
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern