Gårdsturisme i Nordland fra 2011 til 2016: Talloppdatering

I denne rapporten presenteres resultater av den kvantitative undersøkelsen gjennomført blant bedrifter som driver med gårdsturisme i Nordland. Gårdsturisme sammenlignes med lokalmatproduksjon og omsorgs- og velferdstjenester og tall fra 2016 sammenlignes med resultater fra tilsvarende nullpunktsanalyse gjennomført i 2011.

Rapporten er en av totalt fem rapporter som presenterer resultater av en studie på gårdsturismevirksomheter, lokalmatproduksjon og omsorgs- og velferdstjenester i Nordland.

 

Publikasjonsnr.
NF 2/2017
ISBN
978-82-7321-705-9 (trykt) / 978-82-7321-705-9 (PDF)
Antall sider 86
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern