Gårdsturisme i Nordland

Dette arbeidet ble gjennomført av Nordlandsforskning AS på oppdrag fra VRI Nordland og Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland. Hovedformålet med prosjektet var å kartlegge gårdsturismevirksomheter i Nordland.

Sammendrag
Kart­leggingen baseres på svar fra 39 respondenter. Gårdsturisme medvirker like ofte til reduksjon som til økning av omfanget i den tradisjonelle landbruksvirksomheten. Sammenlignet med andre undersøkelser, driver gårdsturisme­bedriftene aktivt med produktinnovasjon, prosessinnovasjon og markedsinnovasjon. Respondentene opplever særlig behov for økt kompetanse innenfor opplevelsesproduksjon, og bruk av web og sosiale media. For å oppsummere data ble bedriftene i denne undersøkelsen gruppert i fire relativt homogene grupper (forretningsmodeller).

Skrevet av Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Magnus Kjeldsberg, Tommy Clausen

Publikasjonsnr.
2011-14
ISBN
978-82-7321-621-2
Antall sider 84
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern